Briaunos po pertvaromis, lygiagrečiomis sijoms

Po skirstomosiomis pertvaromis, įrengiamomis tradiciniu būdu, pavyzdžiui, sumūrytomis iš plytų, ir einančiomis lygiagrečiai perdangų sijoms, reikia įtaisyti sustiprintas perdangų briaunas. Šis reikalavimas netaikomas lengvoms pertvaroms iš gipskartonio plokščių, tvirtinamų ant plieno karkaso.

Sustiprintos skirstomosios briaunos gali būti įtaisomos dedant dvi perdangų sijas viena greta kitos. Jeigu perdangoje reikia padaryti platesnę briauną, sijos praskiriamos, apkalamos lentomis nuo apačios ir tarp jų dedama papildoma armatūra iš strypų bei kilpų. Tokias sijas ir sustiprintas briaunas reikia apskaičiuoti visai skiriamosios pertvaros apkrovai. Briaunų įrengimo po skiriamosiomis pertvaromis, lygiagrečiomis sijoms, pavyzdys pateikiamas 2 ir 3 pieš.