Perdangų sijų dėjimas ir parėmimas

Perdangą montuojant ir betonuojant perdangų sijas būtina paremti. Nepriklausomai nuo kraštinių nuolatinių ramsčių, kuriais pagal taisykles būna sienos, turi būti naudojamos ir montažinės atramos.

Prieš dedant perdangų sijas iš anksto reikia įtaisyti montažinės atramas, niveliuoti jas ir patikrinti, ar jos taisyklingai įrengtos pagal techninę dokumentaciją.

DĖMESIO!  Montažinių atramų negalima remti tiesiogiai į gruntą. Būtina naudoti kaip pagrindą lentas, kurių storis min 2,5 cm, o plotis 15 cm. (žr. montavimo instrukciją arba apačioje esantį aprašymą).

Perdangoms, kurių plotis yra nuo 480 cm „Teriva-4,0/1"; nuo 660 cm „Teriva-4,0/3"; 6,0 ir 8,0 montažinės atramas reikia niveliuoti taip, kad perdangos pločio centre susidarytų sijų išlinkis į viršų, lygus 15 mm. Perdangose „Teriva-4,0/1"sijas reikia dėti kas 60 cm tarp ašių, perdangose „Teriva-4,0/3"; 6,0 ir 8,0 kas 45 cm.

Dedant sijas reikia patikrinti jų tarpus, tarp sijų dedama po vieną tuščiavidurį blokelį ties kiekvienos sijos galu. Sijos atrėmimo ilgis ant sienos arba kitos laikančiosios konstrukcijos turi būti mažiausiai 10 cm perdangai „Teriva-4,0/1" ir mažiausiai 12 cm kitoms perdangoms „Teriva". Sijas reikia pradėti dėti nuo tų, kurios skirtos dėti ant briaunų po skiriamosiomis pertvaromis (lygiagrečiomis perdangų sijų krypčiai). Tos briaunos sustiprinamos dviem sijomis, dedamomis viena greta kitos (2 pieš.)

arba tuo būdu, kuris nurodytas perdangos projekte (pavyzdys 3 pieš.)

   

Atsižvelgiant i perdangų plotį reikalingas montažinių atramų skaičius gali būti 1, 2 arba 3 vienetai (1 pieš.).

Perdangos

1 pieš. Būdas perdangų '' Teriva - 4,0/1'' sijoms atremti perdangos montavimo ir betonavimo metu.

 

Jie turi būti statomi po perdangos sijos santvaros apatinės juostos mazgais. Montažinės atramos tai medinės 12 x 5 cm pjūvio rėmsijės, statomos skersai po perdangos sijomis ir atremtos į medinius 14-16 cm skersmens stulpelius (pasparas). Rėmsijės turi būti Įleistos į išpjovas viršutinėje stulpelių dalyje ir prikaltos prie stulpelių vinimis (la pieš.). Rėmsijės jokiu būdu negali būti jungiamos prie pasparų, jas reikia jungti tik tiesiogiai ant pačių pasparų.

Visais atvejais, kai naudojamos pasparos, stulpelius reikia įtaisyti ant medinių pleištų, kurie vienas po kito įremiami į plačias mažiausiai 2,5 cm storio lentas, sudėtas plokščiai ant žemės arba žemesnio aukšto perdengimo. Įkalant pleištus pašalinamos smulkios klaidos rėmsijų lygyje, o vėliau, išmontuojant ramsčius, išmušti pleištai gerokai palengvina pasparų išėmimą.

Tuo atveju, kai pasparos statomos į silpną gruntą su molio priemaiša, kuris lengvai išbrinksta nuo sąlyčio su vandeniu, galima tikėtis, kad pasparos susmegs (arba bus išstumtos esant žemoms temperatūroms). Tokiu atveju lentų padėklai turi būti ne plonesni kaip 4,2 cm, ir montuojami ant maždaug 10 cm polių, įkaltų j gruntą mažiausiai 100 cm gilyn. Atramų konstrukcija turi būti sukoncentruota taip, kad negalėtų niekaip pasistumti arba deformuotis. Visi stulpeliai sutvirtinami įstrižai prikalamais spyriais iš 2,5 cm storio lentų. Sutvirtinamos taip pat ir pasparos statmenai rėmsijų krypties atžvilgiu, tokiu būdu sujungiant atramų diržus tarpusavyje.

Sijas galima įremti tiesiai į sienas, kurių storis didesnis arba lygus 29 cm. Tokiu atveju sijos galai turi būti dedami į C 16/20 markės cemento skiedinio sluoksnį ir įspaudžiami. Jeigu perdangų "Teriva 4,0/3"; 6.0; 8.0 sijos įremiamos į mažesnio storio sienas, sienų kraštus reikia apsaugoti nuo gniuždymo, gelžbetoninį vainiką reikia nuleisti nuo sijų žemiau mažiausiai 4 cm (19 pieš.)

 

Kad būtų gauta tokia konstrukcija, sijos turi būti paremiamos išimtinai montažiniais ramsčiais (įtaisytais taip pat ir prie sienų), kurie niveliuoti 4 cm aukščiau sienos krašto. Turi būti laikomasi taisyklės, kad žemiau nuleistas vainikas įtaisomas perdanguose "Teriva 4,0/3"; 6.0; 8.0, kai perdangos būna platesnės negu 600 cm.
Perdangoje „Teriva - 4,0/1", kurios plotis didesnis negu 600 cm ir  "Teriva-4,0/3"; 6,0; 8,0, kurios plotis didesnis negu 600 cm,  papildomai dar reikia įtaisyti armatūrą zonoje prie atramų (12-19 pieš.) - tinklas “Z-2“.

Perdangos Teriva armuojamasis tinklas

13 pieš. Perdangos „Teriva - 4,0/1" zonos prie atramų armuojamasis tinklas esant nuosekliems gretimų sijų tarpatramiams.

Perdanga Teriva

14 pieš. Perdangos „Teriva - 4,0/1" zonos prie atramų armuojamasis tinklas esant perstumtiems gretimų sijų tarpatramiams.

Perdangos atraminė armatūra

15 pieš. Perdangos „Teriva - 4,0/1" atraminė armatūra esant nuosekliems gretimų sijų tarpatramiams.

Perdangos atraminė armatūra

16 pieš. Perdangos „Teriva - 4,0/1" atraminė armatūra esant perstumtiems gretimų sijų tarpatramiams.

Perdangos Teriva plotis

 17. pieš. Perdangos „Teriva-4,0/3"; 6,0; 8,0,  plotis / > 600 cm.

Perdangos Teriva plotis

18 pieš. Perdangos „Teriva-4,0/3"; 6,0; 8,0,  plotis / > 600 cm, zonos prie atramų armuojamasis tinklas.

Perdangos Teriva plotis

19 pieš. Perdangos „Teriva-4,0/3"; 6,0; 8,0 plotis / > 600 cm, zonos prie atramų armatūra.

 

Tuo atveju, kai sienų storis mažesnis negu 26 cm, sijas rekomenduojama sudėti taip, kad jos prasilenktų, o esant kitokiam sienų storiui sijas galima dėti viena linija.

SVARBU:   Perdangos "Teriva light" montavimas vykdomas vadovaujantis perdangos "Teriva 4,0/1" montavimo instrukcijoje išdėstytais reikalavimais.

DĖMESIO: * Sijų ir tuščiavidurių blokelių montavimo metu niekam neleidžiama būti apačioje po perdanga.

                * Pakabinamas lubas, instaliacijos ar kitus laidus tvirtinti į gelžbetoninės sijos centrą.