Perdangų sijų transportavimas bei sandėliavimas

Perdangų sijos turi būti sandėliuojamos ant lygaus pagrindo, sukrautos ant dviejų medinių tarpiklių , kurių storis mažiausiai 8 cm, plotis 10 cm, padėtų gulsčiai taip, kad atstumas nuo sijos galų būtų viena penktoji sijos ilgio dalis (po santvaros apatinės juostos mazgais). Kitas sijų sluoksnis turi būti dedamas ant dviejų medinių tarpiklių 3,8 cm storio ir 8 cm pločio.

perdangos sijos

Tarpikliai turi būti dedami virš apatinio sluoksnio tarpiklių, būtent ant viršutinio apatinės sijos diržo mazgų. Į vieną krūvą sijas reikia krauti ne daugiau kaip penkios eilės. Sijos, kurių ilgis daugiau kaip 600 cm, turi būti dedamos tokiu pačiu būdu, tačiau ant trijų tarpiklių. Kraštiniai tarpikliai turi būti dedami maždaug 120 cm atstumu nuo sijos galų, o vidurinis tarpiklis dedamas taip, kad atstumas iki kraštinių tarpiklių būtų vienodas. Į transporto priemones sijos turi būti kraunamos taip, kad betoninė pėda būtų apačioje ir pagal važiavimo kryptį. Sijas reikia sudėti laikantis tų pačių taisyklių kaip ir sandėliuojant, tiktai tarpiklių ilgis turi būti pritaikytas pagal transporto priemonės plotį. Sijų ir jų galų, išsikišančių už tarpiklių, negalima apkrauti kitais kroviniais.

Kad krovinys nebūtų pažeistas, jis turi būti pritvirtintas, kad nejudėtų vežant. Iškraunant ir pakraunant sijas draudžiama mėtyti ir kaip nors trankyti. Perdangų sijos turi būti keliamos ir pernešamos paėmus už viršutinio santvaros diržo mazgų maždaug 1/5 sijos ilgio atstumais iki sijos galų. Neleidžiama kelti sijų už viršutinio strypo tarp santvaros mazgų.
Tuščiaviduriai perdangų blokeliai turi būti dedami į krūvas. Krūvoje turi būti ne daugiau kaip šešios tuščiavidurių blokų eilės, o kiekvieną blokelių eilę reikia dėti taip, kad blokelių pagrindai būtų prigludę vienas prie kito, o angos nukreiptos statmenai.

perdangos sijos

Į transporto priemones tuščiaviduriai blokeliai dedami taip, kad jų angos būtų nukreiptos statmenai, o ilgesnis matmuo lygiagretus važiavimo krypčiai. Tuščiaviduriai blokeliai neturi būti išsikišę daugiau kaip 10 cm virš transporto priemonės šoninių sienelių viršutinio krašto, kai yra kraunami ne ant padėklų, o tiesiai į transporto priemonę.

Kliento patogumui, mūsų įmonė blokelius pakuoja ant medinių padėklų: blokeliai T- 600 - 60 vnt., T-450  -  54 vnt., o blokeliai iš polistireninio putplasčio supakuoti pakuotėse: T-600 L/01 - 20 vnt., T-600 L/02 - 16 vnt., T-600 L/03 - 14 vnt., T-450 L -21 vnt. pakuotėje.

Blokelių negalima dėti daugiau kaip šešias eiles. Kad krovinys nebūtų pažeistas, jis turi būti pritvirtintas, kad nejudėtų vežant. Iškraunant ir pakraunant tuščiavidurius blokelius draudžiama kaip nors mėtyti ir trankyti.
Tuo laikotarpiu, kai būna neigiama temperatūra, tuščiavidurius blokelius reikia apsaugoti nuo atmosferos kritulių.