Perdangų tuščiavidurių blokelių dėjimas

Sudėjus sijas tarpai tarp jų turi būti užpildomi tuščiaviduriais blokeliais, jie dedami nuo atitinkamai sutvirtintų darbinių pakylų, sukaltų iš 3,8 cm storio lentų ir įremtų į palaikančius pastolius. Pakylų lygis turi būti maždaug 60 cm žemiau negu apatinis sijos paviršius (9 pieš.)

Perdangų tuščiavidurių blokelių dėjimas

9 pieš. Tuščiavidurių perdangų blokelių montavimas nuo darbinių pakylų, įrengtų maždaug 60 cm žemiau negu apatinė perdangos juosta (rekomenduojamas).

Perdangų tuščiavidurių blokelių dėjimas

Tuščiaviduriai blokeliai ant sijos turi būti dedami statmenai sijų krypčiai.

DĖMESIO! Draudžiama vaikščioti tiesiai ant tuščiavidurių blokelių, sudėtų ant perdangos. Darbininkai ant perdangos gali vaikščioti tiktai tvirtomis lentų pakylomis (11 pieš.)

Draudžiama vaikščioti ant perdangos tuščiavidurių blokelių

11 pieš. Perdangos betonavimas nuo įrengtų plokščių, padėtų statmenai perdangos sijoms.

Įtaisytomis statmenai perdangų sijų krypčiai, kad vaikštant arba vežiojant vežimėlius tuščiaviduriai blokeliai nesutrūkinėtų.

DĖMESIO: Prie sienų vainikų ir skirstomųjų briaunų turi būti montuojami užaklinti blokeliai. Reikalingas užaklintų blokelių kiekis yra komplektuojamas kartu su tuščiaviduriais perdangos blokeliais vienoje pakotėje.

Tuščiaviduriai blokeliai neturi remtis į nuolatinius ramsčius, ant kurių sudėtos sijos. Juos tarp sijų reikia dėti taip, kad pirmas ir paskutinis tuščiaviduris blokelis eilėje būtų prie pat sienos be jokių tarpų. Tuščiavidurių blokelių dėjimo būdas prie sienų, lygiagrečių sijoms, parodytas (8 pieš.).