Skirstomosios briaunos

Skirstomoji briauna tai gelžbetoninis apatinis konstrukcinis standinamasis perdangų elementas, įtaisomas vidurinėje perdangos dalyje statmenai perdangų sijoms.

Skirstomosios briaunos užduotis paskirstyti susikaupusią apkrovą, tenkančią vienai perdangos sijai, gretimoms sijoms. Dėl to sumažinamas perdangos išlinkimas po apkrova.

Perdangoje „Teriva-4,0/1", kurios plotis nuo 420 iki 600 cm, turi būti dvi skirstomosios briaunos, kurios plotis nuo 610 iki 720 cm, reikia trjų skirstomųjų briaunų. Viena skirstomoji briauna turi būti vidurinėje perdangos dalyje. Jeigu skirstomosios briaunos yra dvi arba trys,  briaunų atstumas iki perdangos atramų turi būti max. iki 260 cm.

Skirstomosios briaunos plotis turi būti nuo 7 iki 10 cm, aukštis lygus perdangos aukščiui. Skirstomosios briaunos armatūrą turi sudaryti du strypai (vienas viršuje, kitas apačioje), jų skersmuo ne mažiau kaip 10 mm; strypai sujungiami 4,5 mm skersmens kilpomis, išdėstytomis kas 30 cm. Skirstomųjų briaunų armatūros strypai turi būti inkaruojami į tiems strypams statmenus vainikus arba pakilimus, mažiausiai per 50 cm ilgį (21 pieš.) briaunos pjūvis perdangoje „Teriva-4,0/1" parodytas 4 pieš.

 

Skirstomosios briaunos armatūra, mažiausiai 2 strypai 12 mm skersmens atlenkta ir inkaruota vainike mažiausiai per 50 cm ilgį

      

Perdangose „Teriva-4,0/3", 6,0; 8,0, kurios plotis nuo 480 cm, turi būti viena skirstomoji briauna  maždaug 15 cm, o jos aukštis turi būti lygus perdangos aukščiui. Skirstomosios briaunos armatūrą turi sudaryti du strypai (vienas strypas viršutinėje briaunos juostoje, kitas apatinėje). Strypų skersmuo turi būti ne mažiau kaip 12 mm. Strypus reikia sujungti 5,5 mm skersmens kilpomis, išdėstytomis kas 30 cm. perdangoje “Teriva - 4,0/3“; 6,0; 8,0, kurios plotis nuo 600 cm, turi būti dvi skirstomosios briaunos, o nuo 720 cm pločio trys. Skirstomosios briaunos pjūvis perdangose „Teriva-4,0/3", 6,0; 8,0 parodytas 20 pieš.

 

Skirstomoji briauna taip pat turi būti įrengiama tuo atveju, jeigu atsiranda koncentruotos apkrovos, tada ji turi būti po apkrova. Didesnis skirstomųjų briaunų skaičius (neatsižvelgiant į perdangos storį) turi būti tais atvejais, kai būtina inkaruoti atraminius elementus (pavyzdžiui, balkonus), įrengiamus ant laikančiųjų pastato sienų ir statmenus sudėtoms perdangų sijoms. Skirstomųjų briaunų armatūros strypai turi būti inkaruojami į tiems strypams statmenus vainikus arba pakilimus, mažiausiai per 50 cm ilgį.