Vainikai perdangoms įtvirtinti

Ant perdangų nupjautų galų arba ant visų išorinių sienų, ant vidinių laikančiųjų sienų ir sienų, lygiagrečių sijoms, reikia įrengti gelžbetonio vainikus, kurių aukštis būtų ne mažesnis už perdangos aukštį.

Vainikai perdangoms įtvirtinti

Vainiko plotis turi būti lygus vidinio ramsčio pločiui, o ant kraštinio ramsčio plotis turi būti ne mažiau kaip 12 cm įtaisant perdangas „Teriva-4,0/1", ir ne mažiau kaip 18 cm montuojant kitas perdangas. Gelžbetonio vainikas yra elementas, sukabinantis sienas, taigi sutvirtinantis pastato konstrukciją. Gerai įtaisytas vainikas tolygiai paskirsto visai perdangai apkrovą (neleisdamas atsirasti nepageidaujamam taškiniam spaudimui), kuri paskui perduodama sienai. Vainikai taip pat neleidžia sienoms sutrūkinėti tuo atveju, jeigu pastato fundamentas nusėda netolygiai.

Vainikų armatūrą reikia dėti taip, kad būtų mažiausiai trys ne mažesnio kaip 10 mm skersmens strypai perdangoje „Teriva-4,0/1", o kitose perdangose ne mažiau kaip keturi 12 mm skersmens strypai.

Perdangose „Teriva-4,0/1" 4,5 mm skersmens kilpos turi būti išdėstytos su tarpais, kas 25 cm. Kitose perdangose 5,5 mm skersmens kilpas reikia išdėstyti kas 30 cm. Jeigu naudojama atraminė armatūra, ją reikia tinkamai inkaruoti vainike; tam viršutiniai vainiko strypai viršutinio perdangos paviršiaus atžvilgiu turi būti maždaug per 3 cm.

Jeigu sienos, į kurias remiasi perdangų "Teriva 4,0/3"; 6.0; 8.0 sijos, yra silpnos, ir jei perdanga platesne (daugiau kaip 600 cm), rekomenduojama įtaisyti vainiką, nuleistą žemiau sijų mažiausiai 4 cm. Tačiau kartu ypatingą dėmesį reikia skirti tam, kad erdvė po sija būtų kruopščiai užpildyta betonu. Tokiu atveju sijas reikia atremti į rėmsijes, einančias išilgai palei išorinę sienos dalį (19 pieš.).

Įvairių rūšių vainikai vaizduojami šiuose piešiniuose.